DETTE ARRANGEMENT ER BLEVET AFLYST PGA. REGERINGENS ANBEFALINGER OM IKKE AT MØDES I STØRRE FORSAMLINGER. NY DATO KOMMER SNART

Der indkaldes til generalforsamling i Hvidovre Ungdoms Teater

Tid: Torsdag den 19. marts 2020, kl. 18.00
Sted: Hvidovre Ungdoms Teater´s foreningslokale, Strandmarkens Fritidscenter.

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Orientering om bestyrelsens forslag til næste års budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslagene sendes til hvidovreungdomsteater@hotmail.com

Alle er velkomne til generalforsamlingen – medlemmer som forældre - men kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent og som har været medlem mindst 1 måned forud for generalforsamlingen, har stemmeret ved personlig fremmøde.

Vel mødt 
Med venlig hilsen
Hvidovre Ungdoms Teater
Bestyrelsen

Kontakt os

Tlf. 40 56 86 56

Hvidovre Enghavevej 2C, 2650 Hvidovre

Copyright © 2019 Hvidovre Ungdoms Teater